Vice President Mujuru yesterday launched a veiled attack on First Lady Amai Grace Mugabe, accusing her of lying that she was corrupt and an extortionist.
She said this at her graduation party in Dotito, Mt Darwin, where most of her perceived allies congregated to offer support.

The event – more than celebrating her academic achievements – seemed to suggest that the VP can muster massive support, making her an alternate centre of power that could rival the President and Amai Mugabe.

Cdes Temba Mliswa, Amos Midzi, Rugare Gumbo, Webster Shamu, Enoch Porusingazi, Munacho Mutezo, Freddy Kanzama, Tshinga Dube, Kindness Paradza and Sikhanyiso Ndlovu, were among those at the event.

Some in the crowd were shouting "Pamberi neGamatox, Pasi nezvipfukuto, Pasi neHerald".

Zanu-PF Harare youths had also been reportedly bussed in and sponsored by Cde Midzi. About 10 commuter omnibuses transported the youths to and from Mt Darwin.

VP Mujuru said Amai Mugabe was wasting her time by attacking her in public.

She stealthily accused the First Lady of engineering her "persecution", saying she was not a sellout.

Throughout her address, she repeated that her educational background was traceable in statements read to be attacking Amai Mugabe who has received unwarranted criticism from the private media over her Doctorate degree.

"Mukada kupinda munyaya dzezvematongerwe enyika tinobvumirana. 'Sekuru Chidamba apa pamurikuda kupinda apa hamukwane. Apa mirai imimi mupinde apa. Uyu ndiye anogona apa'. Chiregai kurwadziwa itiyi, 'Mwari mandinzwa ndatombowanirwa pandinogona'" said VP Mujuru.

"Mukayenda kuEurope mukawona munhu anotsvaira nekucleaner mutoilet hamumbofunga kutsvaga pamwe pekudyira imi.

Munongogara mototanga kudya muri mutoilet nokuti hapana chaunonzwa magadzirwa manhi. Ini ndinoda kudada nezvandinogona. Handidi kudada nezvisi zvangu. Veduwe, ndishandisei. Ndozvandinogonawo izvozvo. 'Mai Mujuru unogona izvi huya tiswere tichikurukura'. Handigone politics chete. Ndaakugona kuruka mari yako nezvauinazvo."

She said she will never sellout the party.

"Ayehwa nekuti nhamo dzatakapihwa nemasanctions dzakawandisa. Nhamo dzatanga tichifunga navaMugabe kuti tasununguka. VaMugabe matipa minda. VaMugabe chitibatsirai tinyatsorima. Varikutadza kunyatsotibatsira nekuti mawaniro ezvinhu zvekushandisa arikuvanetsa nekuda kwema sanctions.

"Inini Teurai ndozoita imwe sanction futi? Kwete! Kwete, ini mwana waMuganda handife ndakatengesa. Vamwe vangu varimuna Nyagombe naKaroyi, vamwe vangu varikukamhinha, vamwe vangu vasina mawoko kana makumbo. Hazvigoni.


"Dzidzo inofanira kundibatsira kuwunganidza. Nyangwe vano pesekiyuta vanofanira kunzi huyai tibate pamwe chete nyangwe vasingandifarire uchandifarira ndakupa zvinoshandura kugara kwako."

She added: "Nyangwe ukasandifarira hazvigone nyangwe mese muripano hamungandide zvakafanana. No. Hazvimbondirwadza kuti haundide asi pane achabenefita nezvaandakupa ari kuseri kwako. Izvi zvatinazvo izvi ndezvepasi. Hudhokota uhu ndayenda Kumbi mwanangu, Chipo, Nyasha, Kudzi havahutore. Asi zvandichasiya ndadyara mamuri ahh ndicharegererwawo zvimwe zvitadzo zvangu.

"Ndinezvitadzo asi musandinyepere, zvandisingaite handiite. Nhasi harisi zuva repolitics harisi zuva rekutaura chinhu ndauya kuzotaura zvedzidzo kuti ndirikutenda vaMugabe. Ndirikutenda Zanu-PF. Vandirera kusvika ndava Doctor. Ngavachitarisirawo zvinobva kwandiri ndivabatanidzirewo mhuri yavo igare zvakanaka murudo.

"Ndinogona hangu ndisina kukunakira hangu pachiso haisimhosva yangu asi Mwari wangu arikudenga anofara neni. Ndinogona hangu kunge ndisina chimiro chakakunakira asi Kristu arikufara nemhuno dzangu. Ndinongoti chiregai kuzvonda wamawona farirayi zvaachakupayi."

VP Mujuru said she wanted to leave a legacy of uniting the party.

"Ngatidayi oh, takabva kumaelection gore rapfuura. Tasarirwa nemakore matatu ane half isisakwane kudzokera futi kuyi?

Kutanga nhasi, zvatichabata, zvatichataura ngatibatei umwe neumwe asirikufambirana navaMugabe neZanu-PF tisatukane, tisarovane.

"Nokuti nhasi uchamurova uchamutuka kwasara less than three years kuti umuti huya undivhotere anenge achine chigumburo newe. Tirikutora nguva yakawanda, yakawandisisa tichiita zvisina mubhadharo. Ayehwa, ayehwa, ayehwa inini chandaakuda, ndakuudzai kuti ndakukwana 60 years. Ndine vakoma nevanin'ina vakapatadza. Ndirikufunga kuti chandinofanira kusiya ndaita ndisati ndafa chinoratidza kuti vaMugabe vakadyara mhodzi ino yakabuda yaita zvibereko kubatanidza vana vemusangano. Kubatanidza vana vemusangano.

"Ndoda kuti vaone kuti dzidzo yavakandipa yashanda, handidi kuvashaisa hope kuti ndapa mwana wangu dzidzo chava chibandupandu chakufamba chichifuwisa vamwe vana, kuvashaisa rugare."

In Harare, the provincial Youth League chair Cde Godwin Gomwe told our Harare Bureau that Cdes Tendai Savanhu, Midzi and Mangondo mobilised resources for yesterday's function. Cde Savanhu was reportedly coordinating from South Africa.

Cde Gomwe accused the provincial leadership of running a parallel youth league.

"During Amai Mugabe's tour, they never contributed even a single cent, but now they have hired at least 10 commuter omnibuses. They bought beer and fuel coupons. It's now clear that they are working for the removal of the President because you can't claim to love the President and yet you don't love the wife.

"They have their own youth league which is led by the former chairman (Jim Kunaka). They did not even communicate with me. If it were a party function, which we were all supposed to attend, (they should have communicated)."


Loading...Comments   

Solo
0#Solo2014-10-26 13:50
The film writers and book writers all agree each other that controversy sells. President Mugabe has created the controversy and keeps people guessing. He will make money out of royalties from the sale of books and films about him. Internationally President Mugabe is known as a political survivor, still going strong at 91 he is strong and very much in control. Our problem is that President Mugabe is really intelligent but he's not using his intelligence to bring food on the table of a common man. He's using his intelligency to stay in office.

This noise that was being done by the First Lady could have been a way of preventing third parties from strategising and buying-in the ZANU PF succession debate.
Reply | Reply with quote | Quote
ike
0#ike2014-10-26 14:05
Mujuru ndizvo
Reply | Reply with quote | Quote
Dofo
+5#Dofo2014-10-26 19:41
What a sweet mother porai zvenyu munozviziwa wani kuti munhu anotaurisa mumusoro hamuna chirimo.you have mai respect mai mujuru
Reply | Reply with quote | Quote
Tisu Takapenga
+1#Tisu Takapenga2014-10-27 08:50
Chakanaka chakanaka mukaka haurungwi musakanganiswe moyo wenyu neka ako kakatorera amai vedu Sally murume wataidada naye apa kave kuda kutorera amai vedu vasara chinzvimbo chavo manje tinoti kwakari 'once bitten twice shy' wakanyangira yaona nzenza
Reply | Reply with quote | Quote
tinz
+2#tinz2014-10-27 11:20
Gomwe is so stupid and shows lake of reasoning as well as mental wellbeing. there is no direct link btwn the husband and the wife. They are two different people who at any given time can break-up and insult one another for the rest of their lives. So trying to gain sympathy by using the president's name is useless and void. After all that name sounds nothing to us any more. Kunzi Mugabe or whatever they call you does not make one more human than others. Its only JESUS and the GOD the FATHER who cannot be separated. Any other human beings are different. one can actually like the husband and hate the wife or vis-vesa. Not all who like you like your wife. use brains you stupid little minded fellow. Zvaunenge wakura wani asi hauna kuenda kuchikoro.
Reply | Reply with quote | Quote
mancube
+1#mancube2014-10-27 11:51
We praise you Amai and l love you always Dai makatadza from the beginning they should have removed you,tinodada nokugona kwenyu bhora mberi.
Reply | Reply with quote | Quote
mancube
0#mancube2014-10-27 11:54
iam just assisting vanoti amai nababa is one person no isu varume ma magistrate asi hatitongi mhosva kana vasipo so each man for himself.
Reply | Reply with quote | Quote
reason
0#reason2014-10-27 17:10
This woman is a dumb squib, she pissed me off when she supported the salarygate scandal and Grace has only exposed little of her corruption, and some idiots still think she is the right candidate for the highest office, kwanai, mazidununu evanhu.
Reply | Reply with quote | Quote
Ndebele
0#Ndebele2014-10-28 01:40
Problem Mai Mujuru you use shona language yet not all of us understand shona.
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


You are here: Home News Vice President Mujuru attacks Grace Mugabe: 'At least my doctorate is traceable'

Powered by South Africa Latest News